.

Sídlo vydavateľstva:


Patrik Kubička - Veritas

Borová 3179/21

010 07 Žilina


IČO: 50435108

IČ DPH: SK1086810219E-mail:


Redakcia:

redakcia@veritasknihy.sk


Objednávky z nášho obchodu:

obchod@veritasknihy.skTelefón:


+421 910 650 349Bankové spojenie:


IBAN:

SK38 1111 0000 0013 8747 2006

SK16 1111 0000 0013 8747 2014

CZ62 5500 0000 0018 6461 7002 (1864617002/5500)


Veritasknihy.sk
Všetky práva vyhradené.
©2018