.

Meno:

Antony Cyril Sutton


Dátumy:

*
14. februára 1925


17. júna 2002


Autorove knihy v našom vydavateľstve

O autorovi:

Antony Cyril Sutton bol britsko-americký ekonóm, historik a spisovateľ.

Študoval na univerzitách v Londýne, Göttingene, Kalifornii a na Southamptonskej univerzite, kde získal titul D.Sc. (doktor vied). Pracoval ako vedecký výskumník na Hooverovom inštitúte v rokoch 1968-1973 a potom neskôr prednášal na Kalifornskej štátnej univerzite v Los Angeles. Počas pôsobenia na Hooverovom inštitúte publikoval rozsiahlu trojzväzkovú štúdiu s názvom Western Technology and Soviet Economic Development (Západné technológie a sovietsky hospodársky rozvoj), v ktorej argumentuje, že Západ zohral hlavnú úlohu pri budovaní a rozvoji Sovietskeho zväzu od jeho vzniku až po vtedy súčasnosť (1970). Sutton tvrdil, že technologická a výrobná základňa Sovietskeho zväzu, ktorá sa zameriavala na dodávky Viet Congu, bola postavená americkými korporáciami a financovaná americkými daňovými poplatníkmi. Taktiež tvrdil, že veľká väčšina sovietskeho priemyslu, bola vybudovaná americkými korporáciami, vrátane zostavenia prvej „päťročnice“. Tieto tvrdenia pochopiteľne vyvolali veľký šok a následné snahy o zdiskreditovanie Suttonovej osoby, ako aj jeho vedeckej povesti, čo nakoniec viedlo k prepusteniu Suttona z Hooverovho inštitútu. Boli vyvíjané tlaky na vydavateľov jeho kníh, či snahy spochybňujúce autorstvo Suttonových prác. Tento boj proti najvýznamnejším korporáciám USA a šírenie pravdy Suttonovi rozhodne skomplikovalo život, čo sa predovšetkým odrazilo na jeho vedeckej kariére. Na základe svojho výskumu v Hooverovom inštitúte, Sutton napísal viacero publikácií určených širokej verejnosti, ako napr.: Wall Street a boľševická revolúcia, ktorú práve vydávame ako našu prvú publikáciu, či Wall Street a FDR, Wall Street a vzostup Hitlera, Národná samovražda: vojenská pomoc Sovietskemu zväzu, Vojna o zlato: ako profitovať zo zlatej krízy, Zlato verzus papier: karikatúra histórie inflácie, Peniaze kúpia aj toho najlepšieho nepriateľa a mnoho ďalších.

Väčšinu Suttonových prác už máme v našom edičnom pláne a už teraz pracujeme na vydaní ďalšej jeho knihy, o čom Vás budeme v príhodnej dobe určite informovať.


Veritasknihy.sk
Všetky práva vyhradené.
©2018